Logo maskinvurdering

Anlægskartoteket kræver identifikation og mærkning

Aktiver skal oprettes og beskrives i et anlægskartotek

Maskinvurdering ApS kan levere løsninger, der sikrer et velfungerende anlægskartotek og hensigtsmæssig sporing af aktiver.

Et godt anlægskartotek har flere funktioner

Et nøjagtigt anlægskartotek forbedrer en organisations viden om dens fysiske aktiver. Identifikation af aktiver er en vigtig opgave for virksomheder, der ejer eller administrerer faste aktiver eller løsøre, og det er en væsentlig del af et samlet aktivsporingssystem.

Mange virksomheder har ikke et nøjagtigt og opdateret anlægskartotek. Ofte er det ikke muligt at knytte oplysningerne i anlægskartoteket til fysiske aktiver – og omvendt.

Nogle gange findes anlægskartoteket slet ikke eller er dårligt vedligeholdt. Opbygning af anlægskartoteket er den bedste metode til at få nøjagtige oplysninger om aktiverne sammenkoblet med nødvendige økonomiske oplysninger.

Det er vigtigt at vide, hvilket udstyr du har, for at kunne spore aktiverne. Hvis dine aktiver er mærket forkert,  risikerer du problemer med at overholde aftaler eller bestemmelser, komme bagud med forebyggende vedligeholdelse og udsætte dine aktiver for fare for at blive stjålet eller forsvinde.

Hvis du har købt udstyr i samlet regning, kan Maskinvurdering ApS hjælpe dig med at prisopdele dine aktiver, dvs. fordele den samlede købspris på de enkelte dele.

Korrekte løsninger til identifikation giver din virksomhed fuld synlighed over dine aktiver, når den er parret med en sporingsløsning.

Sporing af aktiver

Aktiver kan mærkes, så de inkluderer serienumre eller anlægsnumre. En anden mulighed er stregkode- eller QR-kode etiketter, som kan scannes med tracking-software. Det gør det muligt at opdatere dit anlægskartotek og økonomistyringssystem. En tredje mulighed er radiofrekvensidentifikation (RFID).

Hvis du ikke har et aktivregister, kan Maskinvurdering ApS oprette eller opdatere den for dig med den nyeste teknologi.

Hvis  anlægskartoteket også har oplysninger om ejerskab, er det lettere og hurtigere at udarbejde en særlig rapport til ejeren.

Kombineret med en vurderingsrapport kan Maskinvurdering ApS hjælpe virksomheder, långivere, forsikringsselskabet og revisoren med at udarbejde en ”vurdering til genanskaffelsesomkostninger”. Dette kan være nyttigt når du taler med forsikringsselskaber og skattemyndigheder.

I tilfælde af likvidation er en korrekt mærkning kombineret med et opdateret og velkonstrueret aktivregister nyttigt til at løse tvister om ejerskab, som vi har set mange af.

Denne service betaler muligvis sig selv mange gange i sparede omkostninger.

Secured By miniOrange