Logo maskinvurdering

Salg af hele virksomheder

Salg af hele virksomheder eller afdelinger og fabrikslukninger

Vores netværk lokale og internationale netvær gør  Maskinvurdering ApS i stand til at sælge hele eller dele af virksomheder. Denne service tilbydes til ejere af privatejede virksomheder samt offentlige virksomheder, der er interesseret i at sælge aktiver fra en ophørt drift, eller som er planlagt at skulle ophøre.

USPAP-vurderinger

Vi bruger en USPAP-baseret vurdering af hele virksomheden, når den skal videresælges. Det er som regel finansieringsfirmaet, der stiller krav om en uafhængig vurdering. I USA er det et krav at det skal udføres af et firma, der er medlem af en af 5 anerkendte fagsammenslutninger inden for vurdering. I praksis samarbejder Maskinvurdering ApS med det Australsk – Amerikanske firma Intelek Corporate Finance.

Vurdering af løsøre

Skal kun løsøret sælges, så er behovet vurdering af disse i form af salg fra stedet under en eller anden form afhængig af aktivernes art og den tid, der er til at løse opgaven. Typisk vurderes i så fald med to forudsætninger: målrettet salg til fjernelse fra stedet i løbet af 6 måneder og frivillig likvidation, dvs. forventelige auktionspriser ved salg inden for 1-2 måneder.

Vurderinger foretages som udgangspunkt ikke hvis vi derved afskærer os fra muligheden for at købe eller sælge aktiverne.

Køb og salg af aktiver

Vi køber og sælger som udgangspunkt ikke hele virksomheder, men giver ofte bud på mange typer løsøre. Når vi giver tilbud om køb af eller salg for kunden, så omfatter det samtlige omsættelige aktiver.

Markedsføringsopgaver

Hvis dit fokus er på produktion og salg af primære produkter, er markedsføringsopgaven med salg af brugt produktionsudstyr …

Markedsføring af særligt værdifulde aktiver

Nogle gange har et firma dyre og måske store aktiver, der skal sælges, selvom de langtfra er slidte. Måske har det slet ikke været brugt…

Secured By miniOrange