Logo maskinvurdering

Professionelle servicevirksomheder

Leverandører af professionelle ydelser

Professionelle servicevirksomheder henviser os til deres kunder på grund af deres erfaring på tværs af et bredt spektrum af regnskabs-, juridiske-, forsikrings- og skattespørgsmål.

Dokumentation for levering af kerneydelser

Vurderingsrapporter gør det lettere for professionelle servicevirksomheder at levere dokumentation og udføre deres kernetjenester.

I hvilke sammenhænge bruges vurderingsrapporter af leverandører af professionelle ydelser?

Det kan bruges af en række grunde, herunder:

 • Omdannelse af selskabets juridiske status eller omdannelse fra privat ejet til selskabsform

  • Dette gælder f.eks. omdannelse fra IVS til ApS.
 • Rapporter til brug i forsikringssammenhæng

  • Værdifastsættelse af specialaktiver eller anlæg, hvor der ikke findes en markedspris. Det er tilfældet, når der ikke er tilsvarende på markedet, man kan finde en handelspris på.
 • Beskatning, transfer pricing og revision.

  • SKAT stiller krav om at international handel mellem koncernforbundne selskaber sker til markedspriser, og at man kan dokumentere dette (C.D.11.13.1 Transfer pricing dokumentationspligten – regel og omfang. Her er et uddrag: “Transfer pricing dokumentationen skal kunne danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter.” ).
 • Fordeling af købspriser på forskellige enheder

  • Ting, som er købt i samlet handel, skal ofte opsplittes i enkeltdele i regnskabet, hvor de afskrives separat eller værdifastsættes separat.
   • Det skyldes eksempelvis hensyn til
    • Forskellig forventet levetid;
    • Forskellige forudsætninger for service og vedligehold
    • Ombygning eller større reparationer;
    • Salg
    • Skrotning af aktivet
    • Skatteregnskabet
 • Vurdering af aktiver, som er blevet ombygget eller gennemgribende renoveret, som påvirker dets værdi og forventede levetid;

 • Juridiske tvister

  • Retlige tvister
  • Udenretlige tvister
  • Syn og Skøn
 • Skilsmisser og dødsbo

 • Voldgift og mægling

 • Ekspertvidneudsagn

  • Syn og skøn
   • I retlig sammenhæng indgår syn og skønserklæring som bevis i sagen.
   • I ikke retlig sammenhæng anvendes syn og skøn også med henblik på at få en sagkyndig vurdering. Der udfærdiges en erklæring, som kan indgå som bevismaterialer eller som grundlag for afgørelser.

Leverandører af professionelle ydelser

Der er et bredt udvalg af professionelle servicevirksomheder eller organisationer, hvor der kan være brug for vurderingsrapporter eller sagkyndige erklæringer om værdifastsættelse. Det gælder både private og offentlige virksomheder. Her er nogle eksempler:

 • Advokater;
 • Banker;
 • Leasingselskaber;
 • Revisorer;
 • Forsikringsselskaber;
 • Forhandlere;
 • Brancheforeninger;
 • Konsulentvirksomheder;
 • Teknologisk Institut;
 • SKAT;
 • M&A, Mergers og Acquisitions virksomheder
  • Det er virksomheder, der handler med eller formidler virksomhedshandler eller fungerer som konsulenter i virksomhedshandler
Secured By miniOrange