Logo maskinvurdering

Vigtige forhold i vurderingsarbejdet

Vigtige forhold i vurderingsarbejdet omfatter mere end bare de enkelte aktiver

Maskinvurdering ApS overvejer en række faktorer i vurderingsarbejdet. Forberedelse af en vurderingsopgave omfatter undersøgelse og analyse af alle relevante oplysninger. Disse faktorer inkluderer både objektive og subjektive forhold. Erfaring, undersøgelse og sund fornuft spiller en vigtig rolle. Vi ser på faktorer som:

 • Forhandleres og auktioners nylige salg af sammenlignelige aktiver
 • Stand
 • Teknologi
 • Forældelse (teknisk eller økonomisk)
 • Markedsforhold.
 • Omkostninger ved flytning og installation

Vurdering af hele virksomheden omfatter mange flere forhold

Hvis der er tale om en relativ ung virksomhed, så har man ikke historikken at støtte sig til. Et vurderingsgrundlag hviler på nogle forudsætninger, og man inddrager forskellige faktorer afhængig af situationen, som f.eks.:

 • Hvor langt er virksomheden i sin udvikling;
 • Hvad er ejerens forudsætninger;
 • Hvordan er ledelsesgruppen sammensat;
 • Markedets art og størrelse;
 • Værdinormer i virksomhedens branche;
 • Startup forudsætninger;
 • Hvilke sammenlignelige virksomheder er der;
 • Hvordan er exit forholdene;
 • Hvilke materielle og immaterielle aktiver findes der;
 • Fremtidige finansieringsmuligheder;
 • Makroøkonomiske forhold;
 • Investeringsvilkår;
 • Forretningsplanen og dens budget;
 • Break even punktet.

Usikkerheden omkring den unge virksomhed er større end for en ældre virksomhed, og det har en negativ indflydelse på vurderingen.

USPAP vurdering af virksomheder

Maskinvurdering ApS foretager virksomhedsvurderinger baseret på USPAP-standarden. Vurderingen og rapporten udarbejdes i samarbejde med det australsk amerikanske firma Intelek Corporate Finance.

Vurderingsmetode

Før vi starter en vurderingsopgave, bekræfter vi vores forståelse af opgaven, planlægningen og prispolitik. I de fleste tilfælde aftaler vi…

Tiltænkt brug og grad af sikkerhed og detaljeniveau

Den tiltænkte brug af vurderingen er vigtig. Det kan være dokumentation til brug for revisorer, skattemyndigheder, långivere, forsikringsselskab eller …

Secured By miniOrange