Logo maskinvurdering

USPAP rapporter

Hvad er USPAP rapporter og hvilken betydning har de for dig?

USPAP er en forkortelse for Uniform Standards of Professional Appraisal PracticeDet er en obligatorisk vurderingsstandard i USA og mange andre lande. Den indeholder etiske standarder og retningslinier for hvordan en vurdering skal udføres og dens indhold. Man kan sige standarden er en slags kvalitetssikring af vurderingsrapporten. Der findes også andre internationale standarder, bl.a. IVS. Den ligner meget USPAP og har samme formål.

Denne standard er ikke obligatorisk i Danmark, så det er ikke sikkert, det har nogen betydning for dig. I nogle tilfælde gør tidsfaktoren det ikke muligt at benytte en international vurderingsstandard. Det er oftest tilfældet i konkurssager, hvor der ofte er meget lidt tid til at levere en rapport.

Der er ikke lovgivning i Danmark, som regulerer vurderingsarbejde. Som vurderingsmand kan man i dag ansøge om at blive godkendt vurderingsmand i småsager af Domstolsstyrelsen, men der stilles ikke krav til hvordan man udfører arbejdet eller indholdet i vurderingsrapporten.

Der findes ikke en formel uddannelse som vurderingsmand. Det er ikke en beskyttet titel. Alle kan i princippet kalde sig vurderingsmand.

De ensartede standarder for professionel vurderingspraksis (USPAP) anerkender to typer rapporter: a) vurderingsrapporter og b) begrænsede vurderingsrapporter.

Når de tilsigtede brugere omfatter andre end opdraggiver, skal der benyttes en vurderingsrapport. En vurderingsrapport indeholder flere detaljer end den begrænsede vurderingsrapport. Begge typer rapporter skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at rapportens tiltænkte brugere kan få de ønskede informationer. En rapport udarbejdet alene for kunden indeholder normalt færre detaljer, fordi udstyret er velkendt for kunden.

Den begrænsede vurderingsrapport indeholder kun kortfattede diskussioner af dataene og vurderingsmandens begrundelse, analyse og forskningsdata. Understøttende dokumentation, der ikke følger med rapporten, opbevares hos Maskinvurdering ApS. Detaljeringsniveauet i rapporten er specifikt for aftalegrundlaget og den tiltænkte anvendelse af rapporten.

Vurderingsrapporter bruges normalt af domstole, skattemyndigheder, långivere, virksomhedsejere, revisorer og andre. Disse eksterne brugere kender ikke virksomheden eller dens aktiver så godt som virksomheden selv. De har derfor brug for flere informationer, og det får de i vurderingsrapporten.

USPAP rapporter benyttes især i forbindelse med låneansøgninger, køb og salg af hele virksomheder eller dele heraf og i tilfælde af ændringer i ejerkredsen eller overgang til anden virksomhedsform. Det benyttes endvidere af visse udenlandsk ejede virksomheder i Danmark, som er vant til vurderinger udarbejdet på baggrund af USPAP eller IVS standarden.

Hvorfor tilbyder Maskinvurdering ApS at udføre vurderinger efter USPAP standarden?

Vi tilbyder vurderingsarbejde på basis af USPAP standarden af to grunde.

  1. Nogle kunder efterspørger flere oplysninger end blot oplysninger om vurderingsgenstandende. Det kan være flere baggrundsinformationer, som siger noget om virksomhedens muligheder for at klare sig på markedet. Det er typiske foranlediget af en finansiel partner, som står som långiver.
  2. Hvis der er tale om køb- og salg af virksomheder eller virksomhedssammenslutninger eller lignende, så har parteren ofte brug for dokumentation for hele virksomhedens værdi i den konkrete situation og måske er den tiltænkte interessent en udenlandsk virksomhed eller institution. Internationale virksomheder er ofte underlagt krav om at benytte samme vurderingsprincip i alle lande, hvor de er aktive. Dertil kan benyttes en USPAP-vurdering. Denne vurdering kan Maskinvurdering ApS tilbyde at udføre i samarbejde med vor samarbejdspartner, Intelek Corporate Finance, som er et australsk amerikansk vurderingsfirma.

American Society Of Appaisers (ASA)

USPAP kræver, at vurderingsmanden overvejer alle vurderingsmetoder, der er relevante for en konkret vurderingsopgave. Vurderingsmanden skal…

Rapporter baseret på inspektion

Formålet er at levere en professionel, uafhængig og objektiv mening om værdi af aktiver for virksomhedsejere, finansielle…

Skrivebords- vurderinger

Undertiden er inspektion på stedet ikke muligt eller krævet af kunden. Denne type rapport er alene baseret på informationer…

Secured By miniOrange