Logo maskinvurdering

Rapporter baseret på inspektion

Rapporter baseret på inspektion giver den højeste grad af sikkerhed i vurderingen

Målet med vurderingsrapporten er at give en professionel, uafhængig, objektiv og underbygget mening om værdien af noget. Kunderne efterspørg ofte vurderinger af maskiner og udstyr. Undertiden skal hele virksomheden vurderes. 

Kunderne er ofte virksomhedsejere, finansielle institutioner, kuratorer, forsikringsselskaber og revisorer m.v. 

Oplysninger om inspektion på stedet af udstyret er inkluderet i vurderingsrapporten. 

Værdien udtrykkes normalt som et enkelt tal for hvert aktiv og har sammentælling baseret på kategori eller andre kriterier samt en total for hver type vurdering, kunden har valgt.

Den højere grad af sikkerhed i forhold til skrivebordsundersøgelser opnås fordi vurderingsmanden har mulighed for ved selvsyn at se vurderingsgenstanden. Han kan se standen på den. Han aflæser måske timetal, ser efter oliespild, slitage, rengøringsstandard, servicerapport eller andet. 

Der er måske mulighed for dialog med ejerne eller operatøren, som kan fortælle om maskinen og dens historik. Maskinen kan måske stoppes for inspektionen inde i maskinen. 

Hvis vurderingen sker med henblik på salg undersøges også adgangsforhold for demontering og baksning. 

Grundlaget for rapporter baseret på inspektion

Før vurdering på stedet påbegyndes søger vi at afklare forskellige ting:

  • Formålet med vurderingen;
  • Er der et anlægskartotek eller en liste med fortegnelse over de ting, der skal vurderes;
  • Hvis listen indeholder ting, som ikke skal vurderes, er det så anført på listen? Det kan være ting, som er leaset eller andre end firmaet. Hvis firmaet har afskrivningen på aktivet, tilhører det som udgangspunkt firmaet;
  • De fysiske lokaliteter, hvor tingene befinder sig;
  • Kan vurderingen ske inden for normal arbejdstid eller ej (hensyn til fortrolighed betinger undertiden at vurdering sker uden for normal arbejdstid, dvs. i weekenden eller om aftenen);
  • Er der tidligere foretaget vurdering af det pågældende udstyr? Hvis ja, kan vi så bede om en kopi?

Hvis det ønskes, underskriver vi gerne en fortrolighedsaftale inden vi påbegynder arbejdet.

Skrivebords- vurderinger

Undertiden er inspektion på stedet ikke muligt eller krævet af kunden. Denne type rapport er alene baseret på informationer…

USPAP rapporter

The Uniform standards of Professional Appraisal Practice (USPAP) anerkender to typer rapporter: vurderingsrapporter og begrænsede …

Secured By miniOrange