Logo maskinvurdering

Virksomhedsejere

Professionelle vurderinger sparer tid og penge

 

Advarsel: Vi fortæller dig hvad du har brug for at høre – ikke hvad du gerne vil høre! 

At forstå den sande værdi af maskiner og udstyr hjælper virksomhedsejere i flere situationer:

  • Ansøgning om lån eller leasingaftaler. Evalueringer af maskiner og udstyr bruges effektivt til at sikre lån eller kreditlinjer. Hvis de ledsages af en uafhængig vurdering, er det mere sandsynligt, at låneansøgninger m.v. imødekommes.
  • Sænkning af personlige ejendomsskatter ved at fjerne aktiver i bøgerne, som ikke længere findes, eller få fradrag for aktiver, som er købt efter udløb af leasingaftaler. I fusioner og overtagelsessituationer kan en vurdering af maskiner og udstyr være nyttig til strukturering af transaktionen, bestemmelse af genindvindingsafskrivning og analyse af fortjeneste eller tab. Virksomhedsejere, der interesserer sig for korrekte forsikringspræmier, udvider aktiviteterne eller køber en virksomhed, spørger om udskiftningsværdi og genanskaffelsesværdi samt søger at undgå overforsikring eller underforsikring.

Hvis erstatningskravet viser, at værdien af ​​det forsikrede er lavere end forsikringssummen, er din virksomhed overforsikret. Du dækker dit tab – men har betalt for meget i præmie. En forsikringssum bør fastsættes med en rimelig margin for at undgå underforsikring, men hvis der er betydelig forskel mellem forsikringssummen og værdien af ​​det forsikrede, pådrager forsikringstager sig en unødvendig præmieudgift.

Hvis du er underforsikret, betyder det, at du risikerer ikke at få fuld erstatning i tilfælde af en forsikringsbegivenhed. Dit forsikringsbeløb er det maksimale beløb, du kan få i kompensation. I tilfælde af en forsikringsbegivenhed beregnes det, du får udbetalt i erstatning i forhold til din forsikringspræmie. Hvis forsikringsgenstandens værdi er højere end det forsikrede beløb, er du underforsikret og risikerer du at lide et tab. En uvildig vurdering giver dig større sikkerhed for at betale en korrekt præmie for det forsikrede.

Hvis der sker en forsikringsbegivenhed, vil forsikringskrav ledsaget af specifikke og detaljerede oplysninger om standen eller værdien af aktivet sandsynligvis blive behandlet hurtigere og imødekommet. Nogle virksomhedsejere har valgt at få vurderet deres maskiner og udstyr, og den første værdiansættelse bliver grundlaget for årlige opdateringer.

Ejerskabs- og overgangsproblemer.

Vi leverer rapporter om værdiansættelse af maskiner og udstyr til ejerskabsaftaler af en række grunde, herunder:

  • Partnerskabsopløsning
  • Udvidelse af ejerkredsen
  • En virksomhedsejer skal skilles
  • Virksomhedsejeren overvejer pensionering
  • Ændring af forretningens juridiske status (f.eks. fra personlig ejet til selskabsform).
  • Køb- og salgssituationer
  • Køb og salg af brugte maskiner og udstyr

Ud over at hjælpe dig med at bestemme den rigtige pris ved køb og salg af udstyr, tilbyder vi aktiv markedsføring og sourcing af aktiver via vores netværk

Secured By miniOrange