Logo maskinvurdering

3 spørgsmål til dit anlægskartotek

Vurdering på stedet

Hvordan er dit anlægskartotek

  • Har du et anlægskartotek?
  • Hvis du har er det så opdateret?
  • Er det integreret med dit økonomisystem?
  • Indeholder det nok oplysninger?

Hvis du svarer nej til nogle af disse spørgsmål, så er det måske tid til at få gjort noget ved det?

Hvad er et anlægskartotek?

Den korte definition er: “fortegnelse over alle de ting, en virksomhed ejer med det formål at drive virksomheden”.

Det kan være både fysiske og immaterielle aktiver.

Hvorfor er det vigtigt at have et godt anlægskartotek?

Virksomheden skal til enhver tid vide, hvilke aktiver, de har, deres stand, og de omkostninger, der er knyttet til dem. Der er desuden ofte lovbestemte krav til virksomheder om at kunne dokumentere dens aktiver. 

Dit anlægskartotek er måske ikke helt som du ønsker. Måske findes det slet ikke eller måske er det ikke opdateret jævnligt. Måske er det ikke integreret med dit økonomisystem eller produktionssystem?

Måske er der ikke entydig identifikation mellem det fysiske aktiv og posteringen i anlægskartoteket. 

Det skal være sådan, at når du står med et anlægskartotek, skal du kunne få en utvetydig betegnelse, som giver mulighed for at gå hen til det fysiske aktiv. Omvendt når du står ved et fysisk aktiv, så skal du entydigt kunne udpege, hvilken post i anlægskartoteket, der vedrører det pågældende aktiv. Der skal kort sagt være entydig identifikation begge veje. 

Når revisorer og Skat taler om dit anlægskartotek, så omfatter det typisk kun de ting, som er omfattet af den skattemæssige afskrivning. Den skattemæssige afskrivning siger ikke noget om værdiansættelse, dvs. hvad tingene er værd i bestemte situationer, f.eks. en salgssituation. Din revisor har også krav til dit anlægskartotek.

Står der aktiver, som er solgt eller skrottet? Er der aktiver, som mangler at blive tilføjet? Har I aktiver, som ikke længere fremgår af anlægskartoteket, men som alligevel repræsenterer en  værdi for virksomhedens drift eller handelsværdi?

Scrapværdien må ikke længere sættes til nul, men skal vurderes til handelsværdien.

Er der aktiver, der er købt samlet, men som skal opsplittes i anlægskartoteket?

Hvordan er levetiden af de enkelte dele og hvordan påvirker det værdien?

 

Få styr på dit anlægskartotek

Vi tilbyder hjælp til at få oprettet eller få styr på anlægskartoteket og måske integrere det med økonomisystemet eller produktionssystemet.

At holde styr på aktiver er vigtigt, men ikke kun for virksomheden. Långivere og forsikringsselskaber skal også holde styr på en lang række faste aktiver og løsøre.

Typisk indhold i anlægskartoteket er placering, producent, model, serienummer, tilstand og andre relevante data inklusive fotos.

Dette arbejde kan danne grundlag for yderligere revisioner, rapportering og overvågning.

Fordele for virksomhedens interessenter

Långivere og forsikringsselskaber ønsker måske at udvide denne service med vurderingsrapporter.  Forsikringsselskaber ønsker måske at kende værdien, hvis situationen er en af følgende:

  • Risiko for manglende sikkerhed.
  • Kunden har økonomiske eller forretningsmæssige vanskeligheder.
  • Tilbagehentning af aktivet kan blive nødvendig.
  • Risikoen for konkurs stiger.
  • Lånet eller policen kan være i fare for ikke at overholde forsikringsstandarder eller opfylde krav fra tilsynsmyndigheder og / eller egne retningslinjer.

Anlægskartoteket har desuden en væsentlig funktion, når og hvis det kommer til en konflikt mellem kurator og panthavere eller leasingfirmaer i tilfælde af konkurs. Hvis der ikke er entydig identifikation eller anlægskartoteket ikke findes eller ikke er opdateret, så opstår konflikten om ejerskab. Konflikten består i at parterne har svært ved at bevise, hvad der tilhører dem. Hvis panthaver eller leasingfirma ikke kan bevise, at et bestemt aktiv tilhører dem, så tilfalder det boet.

I andre tilfælde er det et spørgsmål for kurator om at kunne identificere om aktiver, der bør være på stedet ifølge anlægskartoteket. Hvis der optræder aktiver i anlægskartoteket, som ikke kan identificeres, så opstår spørgsmålet: hvor er disse aktiver? Hvad er der sket med dem? Et opdateret anlægskartotek kan være en stor hjælp, når den slags ubehagelige spørgsmål skal besvares.

Fordele for virksomhedens ejerkreds

For virksomhedens ejerkreds er det en fordel, at der findes et opdateret og værdisat anlægskartotek i forskellige situationer. I tilfælde af ændringer i ejerkredsen, køb- og salg af enkeltaktiver, afdelinger eller hele virksomheden, så giver et opdateret anlægskartotek i kombination med en vurdering af aktiverne et godt overblik. Det bliver dermed et uvurderligt redskab i den forhandling, der normalt følger af situationen.

Uanset om du har brug for at få dannet et anlægskartotek, få opdateret anlægskartoteket eller værdiansættelse, så leverer Maskinvurdering ApS løsningen.

Ring til Jens Lynderup, tlf .: 91 55 13 51.

Secured By miniOrange