Logo maskinvurdering

Vurderingsrapport

Vurderingsrapport

En vurdering består i at værdiansætte noget. Hver vurderingsopgave er unik, og rapporter er udformet, så den indeholder observationer, antagelser og en velunderbygget opfattelse af værdien.

Værdigrundlaget er her ofte fortsat drift, målrettet salg og salg på auktion. 

Langt de fleste rapporter er baseret på inspektion på stedet. Undertiden er kunden behov mere begrænset, og kan måske imødekommes med en skrivebordsrapport. I modsætning til en normal vurdering baseret på inspektion på stedet, er en skrivebordrapport alene baseret på oplysninger, som sælger afgiver. Dette giver en lavere grad af sikkerhed i værdiansættelsen, og det benyttes kun hvis rapporten alene er beregnet for opdraggiver og ikke til eksterne interessenter.

Specielt kunder, der har brug for at dokumentere værdien for en interessant i andre lande, har behov for vurdering efter en anerkendt international standard. Det er der ikke krav om i Danmark. En vurderingsrapport kan udarbejdes for at imødekomme kravene og standarderne i Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP) eller IVS, International Valuation Standards. Disse standarder dikterer et minimumskrav til rapportering af de oplysninger, der skal inkluderes i en rapport.

Vurdering efter USPAP-standarden skelner mellem almindelig vurderingsrapport og begrænset vurderingsrapport. Du kan læse mere om USPAP vurderinger her.

 

USPAP vurderingsrapporter

USPAP- vurderinger opererer med flere typer værdigrundlag for rapporten. Du kan læse mere om det her.

Hvor det giver mening tilføjer Maskinvurdering ApS også kommentarer og kritisk analyse af vurderingsovervejelserne, der påvirker aktivernes værdi.

Hvad indeholder vurderingsrapporten?

Vore vurderingsrapporter indeholder en række vigtige oplysninger om de vurderede aktiver og generelle forhold af betydning for vurderingen.

  • Rapporten indeholder et udsagn, der beskriver formålet med værdiansættelsen, omfanget, de anvendte værdidefinitioner og de vigtigste forudsætninger og begrænsende betingelser.
  • Rapporten indeholder komplette beskrivelser af aktiverne inklusive placering, producent, model og serienumre og aktivnumre, hvis det forefindes, kombineret med fotos og måske videoer.
  • Rapporten indeholder en forklaring af undersøgelsesteknikkerne og den metode, der er anvendt til at fastslå værdien.
  • Observationer vedrørende de generelle betingelser for aktiverne, deres alder, stand og resterende levetid.
  • Rapporten kan evt. suppleres med en udtalelse om det bedst egnede marked for aktivet og markedsforhold.
  • Som standard leveres rapporten som PDF-dokument. En regnearksfil kan leveres, hvis det ønskes.
  • Gruppeinddelte kategorier relevante kriterier samt totalsummer. Bruger kan selv definere den ønskede gruppeinddeling online efter behov.
  • Kilder til information opbevares hos os og oplyses i tilfælde af spørgsmål, der relaterer til vurderingsprisen.

Hvad er en vurderingsrapport?

En uafhængig mening om værdi. Det er et dokument, som angiver formålet med vurderingen, omfanget, benyttet værdidefinition og …

Typer af vurderinger

Aflevering af rapporten

Vi kan levere rapporten online, som PDF-udskrift suppleret med en excel fil. Kildedokumenter med undersøgelsesresultater…

Secured By miniOrange