Logo maskinvurdering

Banker og andre finansielle institutioner

Banker og finansielle institutioners informationsbehov i relation til vurderinger

Banker og finansielle institutioner er interesseret i uafhængige meninger om værdien af ​​de aktiver, som danner grundlag for sikkerheden. De vil også kende andre faktorer som hvor aktiverne befinder sig, aktivernes stand og let og entydig identifikation af aktiverne.

Informationsbehov om løsøre

I belåningssager er det ofte et ønske at kende værdien af et aktiv under forudsætning af at det kan fortsætte med at fungere på stedet hvor det står i resten af sin levetid. Det kan være den værdi et lån bevilges på grundlag af. 

I tillæg hertil kan der være ønske om at kende værdien hvis noget går galt, så aktivet skal sælges til bortfjernelse. Til det brug ønsker långiver ofte at kende værdien ved målrettet salg og tvangssalg. Det er fordi långiver ofte har virksomhedspant eller på anden måde står som ejer eller leasingfirma.

Ud over informationsbehovet for viden om værdien af aktivet, ønsker långiver og leasingfirma ofte også at kende standen. De ønsker at vide, om der er forhold, der påvirker værdien enten i opadgående eller nedadgående retning.

Långiver og leasingfirma ønsker også at maskinen kan entydigt identificeres. Dvs. at den skal være mærket, så man tydeligt kan se, hvem der ejer aktivet.

Endelig ønsker långiver og leasingfirma ofte også at forvisse sig om, at aktivet befinder sig på det sted, det forventes at befinde sig på.

Informationsbehov i relation til låneansøger som helhed

Der kan være mange grunde til at et finansieringsfirma får en låneansøgning eller forespørgsel om en ændret finansieringsmodel.

Det kan være sale-og-lease-back, leasingansøgning, refinansiering, omstrukturering, ændringer i ejerforhold, opkøb og sammenlægninger. 

I den slags situationer ønsker långiver en udvidet vurdering af ikke blot aktiverne, men hele virksomhedens forventede evne til at tilbagebetale lånet i lånets løbetid. Man vil gerne usikkerheden i forbindelse med låneengagementet.

I den sammenhæng er det værdifuldt med en objektiv, upartisk og professionel vurdering af virksomheden, dens markedsposition, konkurrenter, stærke og svage sider, medarbejdere, patenter, immaterieller aktiver, ejerkredsen og mange andre forhold ud over værdien af de hårde mursten og maskiner.

Til det brug udarbejdes oftest en vurdering baseret på den amerikanske USPAP standard. Maskinvurdering ApS samarbejder i den slags sager med det australsk amerikanske firma Intelek Corporate Finance.

Secured By miniOrange