Logo maskinvurdering

FAQ - hyppigt stillede spørgsmål

Vi er specialiserede i maskiner og udstyr til erhvervslivet inden for en bred vifte af fremstillings- og handelsvirksomheder. Vi foretager for det meste vurderinger på stedet, men lejlighedsvis foretager vi også skrivebordsvurderinger. Kunden afgør valg af vurderingstype afhængigt af, hvem der skal modtage rapporten og hvad den skal bruges til. Det kan være enkle rapporter, men stadig flere rapporter, der følger USPAP-standarderne, er efterspurgte.

En vurdering er en værdiansættelse af aktiver leveret af en professionel vurderingsmand. Vurderingsmanden udarbejder en rapport til kunden med en vurdering af værdien af aktivet på et givet tidspunkt under de valgte forudsætninger. En værdiansættelse er baseret på undersøgelse og analyse af al relevant information, baseret på erfaring, viden og bedømmelse med det formål at levere en understøttet mening om værdien.

Rektoren for Handelshøjskolen, som jeg gik på da jeg var ung, gav denne definition af værdi: Et aktiv er værd så meget, som en anden person er parat til at betale den dag, aktivet skal sælges. Selvom dette kan være tilfældet i en salgssituation, er begrebet værdi mere kompliceret. USPAP har defineret et antal værdibegreber baseret på de forhold, der gør sig gældende for aktivet. USPAP har også forskellige vurderingsmetoder baseret på aktivets art og mængden af ​​information relateret til aktivet, markedet og data relateret til indkomstproducerende aktiver. Flere informationer herom kan findes andre steder på dette websted.

USPAP er et sæt nationale standarder, der er gældende for de fleste amerikanske vurderinger. USPAP er udviklet af Appraisal Standards Board (ASB) fra The Appraisal Foundation. Der er forskellige standarder til forskellige formål. Standarderne indeholder også definitioner og regler for etik, journalføring, kompetence, arbejdsomfang med videre. USPAP bruges ikke kun i USA, men også andre steder. Der er også andre standarder. Den mest almindelige anden internationale standard er IVS, International Valuation Standard. I de fleste lande er der krav om at vurderinger følger en international anerkendt standard og at vurderingsmænd er certificerede i henhold til standarden. Dette er dog ikke tilfældet i Danmark, hvor der ikke har været politisk lydhørhed til at indføre lovbestemte, internationalt anerkendte standarder.

IVS Standard er en vurderingsstandard udviklet af International Valuation Standards Council (IVSC). Denne standard er blevet vedtaget eller anerkendt af mange vurderingsfirmaer og institutter over hele verden. Standarderne gælder for udførelse af vurderingssopgaver ved hjælp af generelt anerkendte begreber og principper, der fremmer gennemsigtighed og konsistens i værdiansættelsespraksis. Opdaterede retningslinjer offentliggøres ofte. Den seneste er IVS 2020.
Omkostningerne er baseret på tid og udgifter. Vi opkræver baseret på kilometertal, tid på vejen, tid på stedet, tid til undersøgelse og administration. Normalt kan vi give et skøn efter at have besøgt webstedet og vide, hvilke oplysninger der er tilgængelige på stedet og i vores database. Omkostningerne ved en vurdering afhænger altid af vurderingstype, placering, mængde og type udstyr, du har. Det afhænger også af, hvad du skal bruge rapporten til. Er det bare for dig, eller skal det bruges til et andet formål?
Vurderingsmandens opgave er at give en objektiv, upartisk og uvildig mening om værdien af et aktiv.
Rapportens indhold afhænger af den standard, der bruges til vurderingsarbejdet, og hvad kunden har brug for. Rapporten kan være temmelig enkel, hvis den alene er til brug for en virksomhedsejer og ingen andre. Hvis rapporten er beregnet for interessenter uden for kundens virksomhed, vil det sandsynligvis følge en formel standard. Hvis USPAP-standarden benyttes kan det være vurderingsrapport eller begrænset vurderingsrapport. I Danmark er der ingen obligatoriske standarder. Rapporens tekstafsnit beskriver værdiansættelsesopgaven, værdiansættelsesprincipper, detaljer om virksomheden, markedet og konkurrenter. Det er ting, som har betydning for værdiansættelsen.
 1. Virksomhedsejere
 2. Kuratorer og advokater
 3. Finansielle institutioner og andre långivere
 4. Forsikringsselskaber
 5. Revisorer
 6. Privatpersoner
 • Køb og salg af aktiver
 • Køb og salg af en virksomhed.
  • En anerkendt vurdering af maskiner og udstyr bliver et markedsføringsredskab i forhold til den potentielle købergruppe.
  • Selvom en maskine måske har en bogført værdi på nul i det sælgende selskabs balance, hvis den er afskrevet hundrede procent, vil virksomhedens køber være i stand til at afskrive aktivet igen baseret på dets nuværende værdi.
   • Vurderingsrapporten leverer dokumentation for hvilken værdiansættelse, der nu skal benyttes for hvert fysisk aktiv eller immaterielt aktiv.
 • Dokumentation for værdi til brug for finansielle institutioner eller långivere.
 • Omstruktureringer i virksomheden.
  • Ændringer i ejerkredsen.
  • Køb eller salg af dele af virksomheden.
  • Virksomhedssammenlægninger eller opkøb.
  • Ændring i ejerskabsform – f.eks. fra personlig ejerskab til selskabsform.
  • Udstyr overgang til holdingselskab eller leasingarrangementer
 • Omstrukturering af gæld
 • Skilsmissesager
 • Retssager og juridiske tvister
 • Og meget mere
Professionelle vurderinger kan ikke foretages på 10 minutter eller mindre, og de er ikke gratis. Standarder som USPAP og IVS er en måde at sikre kvalitetskontrol af den arbejdsmetode, der gælder for vurderingsarbejder.
Secured By miniOrange